Crematorium Heerhugowaard: Monuta houdt vol bij Luna - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Crematorium Heerhugowaard: Monuta houdt vol bij Luna

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·
Tags: HeerhugowaardcrematoriumWaerdseTempelMonuta

Heerhugowaard wil er definitief niets van weten, maar uitvaartbedrijf Monuta en eigenaar Marcel Appelman blijven pogen om toestemming te krijgen voor de ombouw van de Waerdse Tempel tot crematorium.

De gemeenteraad weigerde deze week definitief om het bestemmingsplan voor het recreatiegebied bij de Plas van Luna zo te wijzigen dat daar een crematorium mogelijk wordt.

De raad vindt in meerderheid de combinatie ongelukkig van het Strand van Luna met een rouwcentrum, hoewel Monuta er van overtuigd is dat die twee duidelijk te scheiden zijn, bijvoorbeeld door de rouwstoeten niet over de dijk langs het strand te laten rijden.

Monuta heeft een intentieovereenkomst met Appelman. Zij belooft het gebouw te kopen, met als ontbindende voorwaarde dat de gemeente moet willen meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan. Die overeenkomst liep tot komende zaterdag, 1 oktober.

Maar in een reactie op de weigering van de gemeenteraad zegt Monuta nu dat zij hoe dan ook zeer geïnteresseerd blijft. Zo zeer zelfs dat de intentieverklaring met Appelman is verlengd tot 31 december. Maar het is volgens Monuta aan Appelman zelf om de afwijzing van de gemeenteraad aan te vechten.

Die zegt er de man niet naar te zijn om het hoofd zomaar in de schoot te leggen. ,,De race is nog niet gelopen. Als ondernemer vind ik dat het mijn recht is om in contact te treden met B en W en de gemeenteraad. Misschien moeten we het plan toch nog wat duidelijker uitleggen.’’

Appelman sluit de Waerdse Tempel op 1 januari. Dat heeft Alkmaar en Heerhugowaard er toe gebracht om samen een onderzoek te (laten) doen naar manieren om van de Waerdse Tempel een regionaal poppodium te maken, iets dat Appelman al jaren bepleit, maar dat nooit eerder door de politiek is opgepakt. In dat onderzoek worden nu ook partijen benaderd als Nederlands grootste boekingskantoor Mojo en mediabedrijf IDtv.

Het onderzoek had eigenlijk al zo’n beetje klaar moeten zijn geweest. Er is echter opnieuw vertraging ontstaan

Inmiddels hebben jongeren 12.000 handtekeningen opgehaald van mensen die willen dat de Waerdse Tempel behouden blijft.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content