Meest gestelde vragen 21-30 - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Meest gestelde vragen 21-30

Wij van www.crematorium.eu hebben ons best gedaan, om een website te maken, die de behoefte van onze bezoekers vervult. Met deze basis  hebben wij een lijst meest gestelde vragen opgesteld. Als U geen antwoord op een vraag vindt, neemt u gerust contact met de redactie redaction@crematorium.eu.

Wat gebeurt er met handvaten en religieuze afbeeldingen die op de kist bevestigd zijn?
Alle metalen en plastic onderdelen, die aan de  buitenzijde van de doodskist zijn gemonteerd, worden voor de invoer in de  crematieoven verwijderd. Religieuze afbeeldingen en handvaten worden door een instantie opgehaald en naar de recycling gebracht. Opbrengsten hiervan komen ten bate van het goede doel. Dit doel wordt jaarlijks bepaald door de landelijke vereniging van crematoria (LVC).

Waaruit  bestaat de as?
De as is een grofgekorrelde  verbrandingsrest van ongeveer 1 tot 2 kg. Het grootste gedeelte van de as ontstaat uit het stoffelijke overschot. Ongeveer twee en een half procent van de as  bestaat uit overig materiaal.

Wat gebeurt er tijdens de verbranding  met de metalen, zoals bijvoorbeeld knie-, heupgewrichten en andere niet in het lichaam behorende stoffen?
Bij de crematie worden schadelijke stoffen, die zich eventueel in het lichaam bevinden, geneutraliseerd. Geneesmiddel en andere  farmaceutische producten, die zich mogelijkerwijze nog in het stoffelijke  overschot bevinden, worden door de hoge temperaturen bijna volledig vernietigd. Een na verbranding neutraliseert de verbrandingsgassen, zodat een modern crematorium geen rook of geur uitstoot. De crematie is ook hierdoor een optimale en hygiënische oplossing. Tijdens zijn leven kan de overledene  protheses in of aan zich verzameld hebben. Bij heupgewrichten, breukverbindingen  en dergelijke is het milieu niet in gevaar. Deze zijn uit hoogwaardige  materialen vervaardigd en de temperatuur in de oven is te laag om deze aan te  tasten. Ze worden uit de as verwijderd, voor deze bijgezet wordt en verzameld. Deze metalen worden later af gehaald, gesmolten en hergebruikt. De inkomsten die door de verkoop van deze delen ontstaan, worden geschonken aan een goed doel.

Wat gebeurt er na de crematie? (behandeling  van de asresten)
Na afloop van de crematie wordt de ovenkamer zorgvuldig  gereinigd. De as van elk lichaam tesamen met het chamottesteentje worden  afgekoeld, van metaaldelen ontdaan en in een afsluitbare urn verzameld. Op de deksel van de urn is de naam van het crematorium en het crematienummer gegraveerd.

Welke asbestemming bestaan er?
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden op onze informatiepagina "Asbestemmingen".

Uit welke  materiaal is een urn gemaakt en hoe groot is deze?
Voor de vervaardiging van urnen bestaan geen bijzondere voorschriften, ook niet wat de materialen betreft. Ze moeten echter, wanneer ze boven de aarde,  bijvoorbeeld in columbarium bijgezet worden, weersbestendig en waterdicht zijn. Daarentegen wordt bij het tot zinken brengen van de urn op de zee een zogenaamde zout-urn gebruikt, die zich in het water oplost.

Wat is het verschil tussen een urn en een sierurn?
De urn, ook wel technische urn of asbus genoemd, is de bus waarin  de as en het chamottesteentje met het crematienummer na de crematie verzameld  wordt. Deze urn wordt hermetisch gesloten, en op het deksel wordt het crematienummer en de naam van het crematorium geplaatsts. Omdat deze urn uniform  is en niet tot de mooiste behoren, wordt vaak voor een sierurn gekozen. Een  sierurn, is een urn, waar de technische urn inpast of waar de asresten direct in gedaan worden. Deze urn kan uit  verschillende materialen bestaan, zoals bijvoorbeeld keramiek, koper, hout,  porselein, glas enzovoort. De sierurn is vaak gedecoreerd in kan verschillende  inscripties hebben.

Mag men de as mee naar huis nemen?
In Nederland is dit mogelijk. Sinds 1998 mag men na een wettelijke bewaartermijn van een maand na crematie, de asbus mee naar huis nemen. In andere landen moeten de asresten   het gelijke  recht op een pieteitvolle behandeling en handhaving van de eeuwige rust als de  begraven lichamen hebben. Dit wordt bijvoorbeeld in gevaar gebracht, wanneer de asresten in een woning bewaard worden. Sinds kort is hierop in Belgie een  uitzonderingsregeling gekomen. Informeer hiervoor bij het dichtbijzijnde  crematorium of bij Uw begravenisondernemer.

Hoelang wordt een urn bijgezet?
De rusttijd voor de asresten wordt in principe over de gelijke periode bepaald, die ook als de gelijke rusttijd bij begravingen op  hetzelfde kerkhof in acht wordt genomen. Na afloop van rusttijd worden de nog  aanwezige asresten in een gemeenschappelijk graf bijgezet.

Wat kost een crematie? Wat is goedkoper een begrafenis over een  crematie?
Buiten de ethische en hygiënische beweegredenen, voegen zich toenemend economische motieven om voor de crematie te beslissen. Het feit, dat de kosten van een crematie lager zijn als die van een traditionele begrafenis (het graf, de grafsteen, en het onderhoud inbegrepen) speelt voor bepaalde, in het bijzonder bij de economisch zwakkere bevolking, een rol.  Jammergenoeg heeft men door al deze factoren geen eenheidsprijzen. Dit  prijsverschil ontstaat daardoor dat men met individuele wensen te maken heeft. Over het algemeen kan men zeggen, dat de crematie goedkoper is dan de traditionele begrafenis.

Back to content