Statistiek - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Statistiek


Crematiepercentage in 2014 naar 61,47 %

In 2014 was het percentage crematies in Nederland 61,47%. Ten opzichte van 2013 betekent dat een stijging van 0,51% (in 2012: 59,21%). Voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten zien dat het aantal overledenen vorig jaar met 2.172 daalde tot 139.073 Hiervan werden 85.493 mensen gecremeerd. (Bron: LVC, Landelijke Vereniging Crematoria).  De meerderheid in Nederland kiest dus voor crematie met nog altijd een stijgende tendens.

Het aantal aan crematoria is gestegen naar 82. Een aantal crematoria zijn er voor de komende jaren nog gepland  en moeten nog gebouwd worden.


Crematiepercentage in Nederland
maandag 1 juni 2015 12:00

CBS: Meer ouderen overleden in de winter
Afgelopen winter zijn er meer mensen overleden dan in de winter van 2013/’14. Vooral de sterfte onder 80-plussers was hoger, ook in vergelijking met eerdere winters. Dat heeft CBS vandaag bekendgemaakt.
Hogere sterfte ondanks milde winter
Afgelopen winter zijn ruim 67 duizend personen overleden, 9 duizend meer dan in de winter van 2013/’14. Er overleden vooral meer ouderen: de sterfte onder 80-plussers was 21 procent hoger dan vorig jaar.
Uit onderzoek is bekend dat zeer lage temperaturen tot aanzienlijk meer sterfgevallen leiden. De relatie tussen temperatuur en sterfte wordt sterker met de leeftijd. Tussen opeenvolgende winters is dan ook veel variatie in het aantal sterfgevallen te zien, met name op oudere leeftijd.
In de vrij koude winter van 2012/’13 was de sterfte relatief hoog. Het jaar daarna overleden er minder mensen in de uitzonderlijk zachte, zonnig en droge winterperiode. De afgelopen winter kende een afwisseling van zachte en wat koudere periodes, maar gaat over het algemeen als vrij zacht, nat en zonnig de boeken in. Dat de sterfte, met name onder ouderen, niet alleen hoger was dan vorig jaar, maar ook hoger dan in de koude winter van 2012/’13 is dan ook opvallend te noemen. De hoge sterfte valt wel samen met een griepgolf van 21 achtereenvolgende weken. Dit is de langst durende epidemie sinds de start van de registratie in 1970.

Hogere sterfte niet alleen door vergrijzing
De algemene trend in de sterfte is er een van daling: de levensverwachting is de afgelopen jaren toegenomen. Aan de andere kant kan de toename van het aantal ouderen in Nederland de sterfte verhogen. Door te kijken naar de sterfte per duizend inwoners van een bepaalde leeftijdsgroep wordt dit leeftijdseffect uitgesloten. Ook los van de vergrijzing blijkt dat er afgelopen winter een hogere sterfte onder ouderen was.
De sterfte per duizend 80- tot 90-jarigen was in de winter van 2014/’15 hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Bij de 90-plussers was deze zelfs hoger dan het gemiddelde in de afgelopen tien jaar, en 21 procent hoger dan in de winter van 2013/’14. Toen was de sterfte onder 90-plussers heel laag.
Bij de 60- tot 80-jarigen was de sterfte per duizend inwoners vergelijkbaar met die in de meest recente winters. Bij de 0- tot 60-jarigen was de sterfte lager dan in eerdere jaren. 

Back to content