Meest gestelde vragen 1-10 - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Meest gestelde vragen 1-10

Wij van www.crematorium.eu hebben ons best gedaan, om een website te maken, die de behoefte van onze bezoekers vervult. Met deze basis  hebben wij een lijst meest gestelde vragen opgesteld. Als U geen antwoord op een vraag vindt, neemt u gerust contact met de redactie redaction@crematorium.eu.

Hoeveel mensen laten zich momenteel in Nederland Cremeren?
Het aantal crematies neemt in Nederland zoals andere jaren toe. Het eerste kwartaal van 2011 liep het crematieaantal op tot 57,3% van de Sterfgevallen. In 2004 werden van 136.553 sterfgevallen 70.498 (51,63%) gecremeerd. In 1998 bedroeg dit aantal 66.322 (48,24%).    In 1950 was het aandeel slechts 9,75%.

Hoeveel mensen laten zich momenteel in Europa cremeren?
Net zoals in Nederland neemt in Europa het crematieaantal toe. In Belgie bijvoorbeeld ligt het crematieaantal op 29,5% wat vier jaar geleden 26% was. Duitsland had in 1997 326.525 crematies wat in 1950 slechts 39.616 was. In Europa is Engeland de koploper met een crematiepercentage van bijna 70% daarna komt Denemarken met ongeveer 65%, Zweden met ongeveer 60%, en Zwitserland met 55%. Japan is wereldwijd de koploper met bijna 99%.

Hoe oud is de crematie?
Het antwoord op deze vraag kunt U vinden op onze informatiepagina "Geschiedenis van de Crematie".

Zijn er godsdiensten die de crematie verbieden?
Ja, bij de orthodoxe Joden en Moslims is de crematie verboden.
Het is eengebruikelijke methode voor Sikhs, Boeddhisten, en Hindoes. De houding van de kerk betreft de crematie is door de overtuiging bepaald. Het is de plicht en de taak van de kerk, de door christelijke zeden geheiligd en met een christelijk gevoel nauw samenhangend gebruik, de bijzetting te behartigen. De evangelische kerk heeft het aan haar geestelijken overgelaten, daar, waar hun deelname aan de crematie verlangd wordt, en geen andere kerkelijke bezwaren zijn, hun medewerking in ambtskleding te verlenen. Deze volmacht heeft ook betrekking op de deelname bij de bijzetting van de asresten. Het is echter geen verplichting. De katholieke kerk heeft zich met de instructie van het heilige ambt van 5 juli 1963 (gepubliceerd in het "Acta Apostolicae Sedis" van 24 oktober 1964), de eis van de moderne wereld aangepast, zonder hun fundamenteel standpunt op te geven, dat de begraving voorrang heeft. Ze aanvaardt sindsdien de crematie, zolang de crematies geen antigodsdienstig karakter hebben. Het Sacrament kan toegediend, de kerkelijke inwijding kan uitgevoerd en de uitvaart begeleid worden.

Kan het godsdienstige karakter van een afscheidsviering zelf bepaald worden?
Ja, natuurlijk. Tenslotte handelt het zich om het afscheid van de overledenen. In principe kunnen alle wensen van de overledenen en / of de familie worden nagekomen. De wijze waarop richt zich naar de wensen van de overledenen. Heeft hij een crematie uitdrukkelijk bepaald of gewild dan is dit ook te respecteren. Heeft hij hem afgewezen, dan is een crematie ontoelaatbaar. Iedereen kan voorzorgsmaatregelen treffen voor het geval hij of zij sterft. Men kan een wilsbeschikking opstellen waarin duidelijk gemaakt word of hij gecremeerd of begraven wil worden, en kan hierin details bepalen zoal b.v. de plaats op het kerkhof, bloemen of geen bloemen, de grafsteen, het opschrift, de miziek enz. enz. Men kan ook een speciale persoon ofinstituut de opdracht hiervoor geven.

Moet een afscheidsviering godsdienstig van aard zijn?
Nee, het gaat hier om een afscheid naar de wensen van de overledenen. In principe kunnen alle wensen van de overledenen en/ of de familie worden nagekomen.

Op wat voor godsdienstige manieren kan de crematie begeleid worden?
In principe kan de crematie door alle godsdiensten begeleid worden. De aula van een crematorium is volledig neutraal. In sommige Crematoria kunnen Hindoes voor de invoer een paar maal om de oven lopen, wat hun geloof verlangt.

Moet de afscheidviering in het crematorium plaatsvinden?
Nee, de afscheidviering kan ook in een kerk, kapel, godsdiensthuis of een daarvoor geschikte plaatsvinden. Dan wordt er alleen een technische crematie in het crematorium doorgevoerd.

Wat kan ik nu al doen?
Is er een wilsbeschikking van de overledene niet aanwezig, dan hebben de nabestaanden de plicht voor de begrafenis te zorgen zover ze handelingsbekwaam zijn en hebben zij het recht erover te beslissen, hoe en wat voor begrafenis het zal zijn. Wij raden daarom aan, een wilsbeschikking (ook al is het geen fijne opgave) voortijdig op te stellen met behulp van een begrafenisondernemer of een deskundige waardoor geen misverstanden kunnen ontstaan.

Waneer is de crematie? Is deze direct of is er een wachtlijst totdat er een aantal crematies aanwezig zijn?
Een crematie wordt direct, nadat alle formaliteiten zijn afgewikkeld en de afscheidsviering heeft plaatsgevonden doorgevoerd. Het kan wel eens voorkomen dat door drukte iets gewacht moet worden, maar dat is zeldzaam. Er wordt nooit gewacht totdat er een bepaald aantal aanwezig is

Back to content