Meest gestelde vragen 11-20 - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Meest gestelde vragen 11-20

Wij van www.crematorium.eu hebben ons best gedaan, om een website te maken, die de behoefte van onze bezoekers vervult. Met deze basis  hebben wij een lijst meest gestelde vragen opgesteld. Als U geen antwoord op een vraag vindt, neemt u gerust contact met de redactie redaction@crematorium.eu.

Worden er meerdere crematies tegelijkertijd  uitgevoerd?
Nee, behalve als er twee of meerdere crematieovens in het  crematorium geplaatst zijn. Per oven vindt maar een crematie tegelijkertijd plaats. Afgezien dat het niet te realiseren is (twee kisten in een oven), is het  wettelijk verboden meerdere crematies in een oven te laten plaatsvinden.  Bovendien worden invoertijd, tijd van de asverwijdering in het crematoriumsregister genoteerd waardoor een permanente controle ontstaat.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat het juiste lichaam gecremeerd is?
Om elke verwisseling uit te sluiten, wordt voor de invoering in de crematieoven, op iedere kist een chamottesteentje gelegd wat  hittebestendig is. Hierop is een nummer zichtbaar waaronder de crematie in het  crematoriumsregister is genoteerd. Dit steentje blijft bij de as in de Urn. Op  de urn is hetzelfde nummer geslagen als op het steentje.

Wat zou U de nabestaanden aanraden, over het achterlaten van sierraden en / of aandenken in de doodskist?
Wij raden de familie aan, kort na intreding van de dood, de overledene van sieraden te ontdoen, omdat deze door de hitte vernietigd  worden, of het moet zo gewild zijn. Als de overledene eenmaal in het crematorium is, kunnen de sieraden niet meer verwijderd worden.

Bestaat de mogelijkheid een bepaalde dag of tijdstip voor een  crematie te kiezen?
Zoals hierboven al vermeld, wordt in een crematorium een nauwkeurig schema aangehouden. Als men zich op tijd aanmeldt en er nog plaats vrij is, is het in ieder geval mogelijk op deze wens in te gaan.

Is een crematorium  milieuvriendelijk?
Crematoria moeten waardig ingericht zijn en moeten van die aard zijn en beheerd worden, dat geen schadelijke milieu-invloeden en andere gevaren zoals aanzienlijke overlast voor de gemeenschap en de nabuurschap te  vrezen is. Schadelijke en gezondheidsbedreigende invloeden op de nabuurschap  zijn door hoge overeenstemmende maatregelen zoals b.v. emissiebeperking door filters tegen te gaan. In Nederland is hiervoor een milieuwet (NER) die dit regelt.

Uit welk materiaal wordt een doodskist gemaakt?
Om een totale verbranding de garanderen, moeten de doodskisten uit dun hout of karton gemaakt zijn en worden metalen handvaten voor de crematie verwijderd. De bekleding van de doodskist alsook de kleding van de overledene kan zoals gebruikelijk geschieden.

Wat is milieuvriendelijker, het cremeren of het begraven van de  stoffelijke resten?
De beste en de meest hygiënische manier voor het ontdoen  van de stoffelijke resten is en blijft de crematie. De crematie is een versnelling van de natuurlijke ontbinding onder bewaakte omstandigheden. Wat bij  een begrafenis jaren duurt, geschiedt hier in iets meer als een uur. Het is bovendien bewezen, dat het concentreren van een groot aantal lijken op een relatief klein oppervlak van een kerkhof, een belasting van het milieu vormt. De  crematie heeft geen noemenswaardige invloed op het milieu.

Hoelang duurt een crematie en hoeveel as blijft er over?
Omdat ieder lichaam en iedere doodskist verschillend is, verloopt iedere crematie anders. Een precieze duur van een crematie is daarom niet aan te geven, over het algemeen bedraagt de crematie tijd tussen de 60 en  de 90 minuten. Hierdoor zijn er natuurlijk ook verschillen in de hoeveelheden van de as. Gemiddeld blijft er tussen anderhalf en drie kilo as  over.

Hoe verloopt het crematieproces?
Het antwoord op deze vraag kunt u vinden op onze informatiepagina "Wat is een crematie?".

Wordt  de doodskist ook verbrand?
Zowel de kist als het sterfelijke overschot wordt  verbrand. De verbranding van doodskist heeft geen noemenswaardige invloed op het milieu, omdat tegenwoordig, ook bij fabricage van doodskisten  milieuvoorschriften aangehouden worden.

Back to content